Ankermasse ONE-ICEBeskrivelse
 • Bruksområde

  ESSVE ONE-ICE ankermasse er en kjemisk innfestning beregnet for kvalifiserte applikasjoner.

  ONE-ICE er CE-merket og godkjent for montering av f. eks ankerbolt, gjengestang eller armeringsjern i sprukken og ikke-sprukken betong.


  ESSVE ONE-ICE er spesielt tilpasset montering i minusgrader, og har en herde- og bearbeidelsestid tilpasset temperaturer mellom -20°C til +10°C.

  Produktet kan benyttes for generell montering i aggressive miljøer, kaier og havner, og andre bruksområder der det stilles høye krav til monteringens sikkerhet.

  Ved installasjoner i romtemperatur anbefales standardproduktet ESSVE ONE. 

 • Beskrivelse

  ESSVE ONE-ICE ankermasse er en høypresterende 2-komponentmasse og består av vinylesterharpiks, herder og kvartssand. Det blandede produktet har veldig lite lukt, og er derfor også egnet for innendørs bruk. ONE-ICE er produsert uten styren, som er bedre for helsen.

  Benytt standard 300ml patronsprøye til påføring.


  Tilgjengelige testrapporter og godkjennelser:

  • ETA for montering i sprukken og ikke-sprukken betong (Option 1)
  • gjengede stenger/ankerbolter M8-M30
  • armeringsjern Ø8-Ø30mm
  • aontering i vannfylte hull (M8-M16 og Ø8-Ø16mm)
  • seismisk bæreevne for kategorier C1
  • ETA for murverk och lettbetong (M8-M16) for installasjonstemperatur over 0 °C
 • Montering

  Blanding av masse og herder skjer i det spesialdesignede blandemunnstykket. Ankermassen skal ha en jevn lysegrå farge når den er korrekt blandet. 

  Borehullet skal alltid børstes og ren blåses før påføring av ankermassen.

  Det er veldig viktig og alltid følge bruksanvisning/monteringsanvisning for ankermasse, som finnes i ETA-godkjenningen. Vær nøye med hensyn til børsting og blåsing av borehullet, for å fjerne alt løst betongstøv og bor-rester, som ellers kan forringe bærekapasiteten og sikkerheten til installasjonen.

  Ved installasjon i sprukket betong gjelder spesielle installasjons-rutiner som finnes i ETA-godkjenningen.


  Ved installasjon i hullsteinsmateriale skal perfohylse benyttes.

  Perfohylse finnes i tre størrelser, passer til M8-M16 gjengestang/ankerbolt, se ytterligere Tilbehør Kjemisk innfestning.

  Ved bruk av perfohylse skal hele hylsen fylles med masse. Trykk og vri deretter inn bolten og la det herde ifølge herdetabellen.

  Se fullstendig beskrivelse i ETA-godkjennelsen.


  Betongtemperatur [°C] Bearbeidelsestid-herdetid¹

  -20°C til -16°C 75 min 24 h

  -15°C til -11°C 55 min 16 h

  -10°C til -6°C 35 min 10 h

  -5°C til -1°C 20 min 5 h

  0°C til +4°C 10 min 2,5 h

  +5°C til +9°C 6 min 80 min

  +10°C 6 min 60 min

  Patrontemperatur -20°C til 10°C

  ¹ For våt betong skal herdetiden dobles 

Artikler
Henter artikkelinformasjon