Product image
  • Laddar

Låsemutter lav, DIN985, syrefast A4

Låsemutter lav, DIN985, syrefast A4Beskrivelse
  • Bruksområde

    Sekskant nylonlåsemutter er beregnet til montering der en viss låsing av enheten er ønskelig. Nylonlåsemutter i DIN 985 er i dag den vanligste låsemutteren på markedet. I enheter der man ønsker større krav på holdfastheten skal man bruke høyere låsemutter, eller mutter med påført låselement som er permanent sammensmeltet i skruegjengene.

  • Beskrivelse


  • Montering

    En skrue i en viss holdfasthetsklasse montert med en mutter i samsvarende holdfasthetsklasse beholder en forspenning i skruen tilsvarende testkraften uten fare for gjengeutskyving. En låsemutter med nylonring som DIN 985 får svekkede egenskaper ved gjentatte demonteringer.

Artikler
Henter artikkelinformasjon