Forankringsbeslag VriddBeskrivelse
  • Bruksområde

    ESSVE Forankringsbeslag brukes til alle typer kryssforbindelser.

  • Beskrivelse

    Beslaget er produsert av 1,5mm varmforsinket stålplate. Det har 5mm hull avsatt for beslagspiker eller beslagskruer.

  • Montering

    Forankringsbeslaget monteres med beslagspiker eller beslagskruer. Det skal benyttes to beslag pr forbindelse, disse plasseres diagonalt mot hverandre.

Artikler
Henter artikkelinformasjon