Product image
  • Laddar

Indu-Prog Distanseskive

Indu-Prog DistanseskiveBeskrivelse
  • Bruksområde

    ESSVE Indu-Prog Distanseskive er beregnet for innfestning av karm der det forekommer store fugebredder.

  • Beskrivelse

    Indu-Prog Distanseskive monteres på Indu-Prog Karmhylse. Distansehylsen kan både kombineres med Indu-Prog Trykkfordelingsskive, alternativt med flere eksempler av distansehylser ved behov. Produsert av nylon.

Artikler
Henter artikkelinformasjon