Product image
  • Laddar

Programa Sentreringshylse C5

Programa Sentreringshylse C5Beskrivelse
  • Bruksområde

    ESSVE Programa Sentreringshylse C5 brukes for å sikre at borhullet i veggkonstruksjonen blir sentrert. Brukes i forboret karm der veggkonstruksjonen består av tre eller stål.

  • Montering

    Sentreringshylse C10 settes inn i karmens forborede Ø 14mm hull, slik at Ø 10mm hull i veggkonstruksjonen sentreres.

Artikler
Henter artikkelinformasjon