MUNNSTYKKEBeskrivelse
  • Beskrivelse

    Dreibart munnstykke med rød kork. Passer til 300 ml patron

Artikler
Henter artikkelinformasjon