MunnstykkeBeskrivelse
  • Beskrivelse

    Standard munnstykke til patroner 300 ml

Artikler
Henter artikkelinformasjon