Product image
  • Laddar

Trykktett blindnagle, panhode, rustfri A2

Trykktett blindnagle, panhode, rustfri A2Beskrivelse
  • Bruksområde

    ESSVE Blindnagle er et meget brukervennlig festeelement som gir arkitekter store variasjonsmuligheter i produktutforming og materialvalg.

  • Beskrivelse

    ESSVE Blindnagle er lett å montere med hånd- eller trykkluftdrevet verktøy. Den gir sterke vibrasjonssikre forbindelser til lave kostnader. Rustfri A2 kvalitet reduserer korrosjonsrisikoen for montasjen.

  • Montering

    ESSVE Blindnagle monteres fra en side av konstruksjonsenheten, i borede eller stansede hull som bør være ca 0,1mm større enn naglediameteren.

Artikler
Henter artikkelinformasjon